Reklamační řád

Před uskutečněním obchodu je možno od smlouvy odstoupit a to po individuální domluvě v případě, že společnosti nevznikly žádné náklady související s transakcí.

Zákazník má právo na odstoupení od kupní smlouvy do doby 14 dnů, bez udání důvodu, při nákupu zboží přes internet a bez namontování nebo poškození zboží na auto.

Reklamace

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta v době trvání 24 měsíců, pokud není v kupní smlouvě uvedeno jinak. Záruční doba počíná běžet okamžikem dodání Zboží. Reklamované zboží si musí každý zákazník dopravit a vymontovat na vlastní náklady! V případě reklamace, práce nebude hrazena. S těmito podmínkami kupující souhlasí a bere je na vědomí při koupi zboží.

Postup při reklamaci zboží:

  1. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí je uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu. Pokud zboží bude při převzetí vykazovat porušený obal či znehodnocení zásilky, kupující má právo toto zboží nepřebrat.
  2. Zjistí-li kupující vadu po přebrání zásilky, je třeba podat písemnou reklamaci na e-mail info@autosluzbycr.cz Jako věc je třeba uvést REKLAMACE a popsat z jakého důvodu reklamaci uplatňujete, je třeba uvést také o jaké zboží jde a popsat vady.
  3. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady a je možné ji uznat pouze na základě doložení dokladu o nákupu;
  4. Zboží je třeba zaslat jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu: Autoslužby ČR Frýdecká 298, Ostrava – Kunčice 71900 doporučujeme Vám zboží pojistit.
  5. Nutné je doložit také kopii námi vystaveného dokladu o nákupu;
  6. V případě že bude reklamace uznána, Vám bude zboží vyměněno. Pokud nebude možná výměna zboží, bude Vám vrácena platba;
  7. Prodávající je povinen vyřídit řádně uplatněnou reklamaci do 30-ti dnů ode dne uplatnění, pokud se nedohodne se spotřebitelem na lhůtě delší. V případě, že prodávající bude reklamovaný výrobek zasílat výrobci, může se po dohodě se spotřebitelem prodloužit lhůta k vyřízení reklamace o 14 dní.
  8. V případě vrácení platby budou peníze vráceny pouze za zboží, ne za poštovné.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání objednávky a v den uzavření kupní smlouvy.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou výši ceny objednaného zboží včetně expedičních a dopravních nákladů uvedených v potvrzení objednávky. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

Kde nás najdete?

Jsme ověřená společnost

Rychlý kontakt

Autoslužby ČR
Ostrava - Kunčice
Frýdecká 298/302
PSČ 71900

Tel.: +420 774 724 086
+420 778 014 400
Po-Pa ( 8 - 16:30 hodin)
E-mail.: info@autosluzbycr.cz

Autosluzbycr.cz autodíly Ostrava. // Tvorba webových stránek